Global Location

GUANGZHOU

RONGKUANG ELECTRIC CO., LTD.

TEL: +86-20-82600031
FAX: +86-20-82600031
E-MAIL:rokuang@gmail.com
ADD:NO.98  Lixin Rd, Xintang Town, Zengcheng Dirstict, Guangdong Province, China 511340.